Zarząd OZPN

Prezes
Dubisz Tadeusz

Wiceprezes ds. organizacyjno-prawnych
Piasek Krzysztof

Wiceprezes ds. sportowych
Brink Tomasz

Sekretarz
Solnicki Bogusław

W skład Zarządu wchodzą:
Depkowski Marcin
Gbiorczyk Rafał
Kołodziej Alfred
Krzyżostaniak Arkadiusz
Ludwiczak Grzegorz
Szocik Lech
Walkowiak Piotr

Komisja Rewizyjna:
Adamczak Marcin
Drzewiecki Marian
Pawlak Wiesław