Wydział Gier i Ewidencji

Przewodniczący
Ryszard Szpurka

Sekretarz
Tadeusz Pujanek

Członek:
Marcin Gawrych