Wydział Dyscypliny

Przewodniczący
Alfred Kołodziej

Sekretarz
Mirosław Ciszewski

Członkowie
Marian Żok
Damian Kawa