Komunikaty

Wydział Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Wlkp. ZPN z uwagi na sygnały o sprzedaży i spożywaniu alkoholu na obiektach piłkarskich przypomina o ścisłym przestrzeganiu Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych oraz Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. W przypadku łamania ww. Ustaw, Wydział Bezpieczeństwa będzie występował do Wydziału Dyscypliny Wlkp. ZPN o rozpatrzenie dyscyplinarne. Z uwagi na brak realizacji zaleceń Komisji Licencyjnej oraz Wydział Bezpieczeństwa Wlkp. ZPN odnośnie zapewnienia: wydzielonego sektora kibiców drużyny gości, odgrodzenia płyty boiska od widowni oraz innych wymogów licencyjnych zgodnie z “Wytycznymi PZPN w sprawie wymogów techniczno-organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich” informujemy, że w przypadku stwierdzenia dalszego braku realizacji zaleceń, występować będziemy o zawieszenie licencji.

REGULAMIN 08.12.2011 r.

Sprawozdanie Wydziału Bezpieczeństwa

Komunikat nr 3 delegata

Organizacja masowych imprez sportowych Szkolenie Luty 2010(.pps)