Przewodnik transferowy

REJESTRACJA NOWYCH ZAWODNIKÓW
Nowy zawodnik musi zostać zarejestrowany poprzez formularz generowanego za pomocą modułu klubowego systemu Extranet. Funkcja ta jest dostępna po zalogowaniu na stronę https://kluby.pzpn.pl i kliknięciu kolejno z lewej strony „lista zawodników” a następnie w prawym dolnym rogu „dodanie zawodnika”. Po wypełnieniu wszystkich informacji formularz należy zapisać, wydrukować i po uzupełnieniu niezbędnych podpisów oraz dołączeniu zdjęcia, przesłać do siedziby Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Lesznie. Następnie Wydział Gier i Ewidencji wniosek akceptuje i zawodnik jest możliwy do uprawnienia do rozgrywek w module klubowym.

UPRAWNIENIE ZAWODNIKÓW DO ROZGRYWEK
Dokonywane jest elektronicznie za pośrednictwem modułu klubowego systemu Extranet. W przypadku gdy klub posiada podpisaną przez zawodnika deklarację gry amatora, należy ją dołączyć jako załącznik do wniosku. Następnie Wydział Gier i Ewidencji akceptuje wniosek i zawodnicy są uprawnieni do rozgrywek. Listę z uprawnionymi zawodnikami można wydrukować po wygenerowaniu jej z modułu klubowego systemu Extranet.

PRZEJŚCIE ZAWODNIKA WOLNEGO
Każdy zawodnik o statusie amatora z dniem 1 lipca uzyskuje status zawodnika wolnego do momentu podpisania deklaracji gry amatora w klubie na kolejny sezon bądź do momentu wystąpienia w pierwszym meczu nowego sezonu w klubie (po wcześniejszym uprawnieniu do rozgrywek). Aby dokonać przejścia zawodnika wolnego należy dostarczyć do Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Lesznie następujące dokumenty:
a) podanie o przyjęcie do nowego klubu; (wzór w załączniku);
b) zwolnienie zawodnika z klubu macierzystego (wzór w załączniku);
c) potwierdzenie dokonania opłaty regulaminowej na rzecz związku (zgodnej z załączonymi tabelami).
Po otrzymaniu i wszystkich dokumentów Wydział Gier i Ewidencji akceptuje przejście wolnego zawodnika.

TRANSFER CZASOWY / DEFINITYWNY ZAWODNIKA
Może być dokonany w momencie kiedy zawodnik podpisał deklarację gry amatora bądź wystąpił w chociaż jednym meczu w klubie macierzystym w danym sezonie rozgrywkowym.
Aby dokonać transferu należy dostarczyć do Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Lesznie następujące dokumenty:
a) podanie o przyjęcie do nowego klubu;
b) umowa transferowa (wzór w załączniku);
c) potwierdzenie dokonania opłaty regulaminowej na rzecz związku (zgodnej z załączoną tabelą).

Transfer czasowy może być dokonany w oknie transferowym na okres półroczny (do 31 stycznia lub 30 czerwca) bądź roczny (do 30 czerwca).

Załączniki:
– Tabele opłat transferowych
Umowa transferowa
Deklaracja gry amatora
Podanie o przyjęcie do klubu
Zwolnienie z klubu