Przewodnik transferowy

INFORMACJE TRANSFEROWE

REJESTRACJA NOWYCH ZAWODNIKÓW

Nowy zawodnik musi zostać zarejestrowany poprzez formularz generowany za pomocą modułu klubowego systemu Extranet, zgodnie z instrukcją – REJESTROWANIE ZAWODNIKA. Funkcja ta jest dostępna po zalogowaniu na stronę https://kluby.pzpn.pl/ i kliknięciu kolejno z lewej strony „lista zawodników” a następnie w prawym dolnym rogu „dodanie zawodnika”. Po wypełnieniu wszystkich informacji formularz należy zapisać, wydrukować i po uzupełnieniu niezbędnych podpisów oraz dołączeniu zdjęcia, przesłać do siedziby Wielkopolskiego ZPN. Następnie Wydział Gier i Ewidencji wniosek akceptuje i zawodnik jest możliwy do uprawnienia do rozgrywek w module klubowym.

UPRAWNIENIE ZAWODNIKÓW DO ROZGRYWEK

Dokonywane jest elektronicznie za pośrednictwem modułu klubowego systemu Extranet. W przypadku gdy klub posiada podpisaną przez zawodnika deklarację gry amatora, należy ją dołączyć jako załącznik do wniosku. Następnie Wydział Gier i Ewidencji akceptuje wniosek i zawodnicy są uprawnieni do rozgrywek. Listę z uprawnionymi zawodnikami można wydrukować po wygenerowaniu jej z modułu klubowego systemu Extranet.

PRZEJŚCIE ZAWODNIKA WOLNEGO

Każdy zawodnik o statusie amatora z dniem 1 lipca uzyskuje status zawodnika wolnego do momentu podpisania deklaracji gry amatora w klubie na kolejny sezon bądź do momentu wystąpienia w pierwszym meczu nowego sezonu w klubie (po wcześniejszym uprawnieniu do rozgrywek). Aby dokonać przejścia zawodnika wolnego należy złożyć wniosek transferowy w aplikacji Extranet, zgodnie z instrukcją – DOKONYWANIE TRANSFERÓW PRZEZ EXTRANET.

TRANSFER CZASOWY / DEFINITYWNY ZAWODNIKA

Może być dokonany w momencie kiedy zawodnik podpisał deklarację gry amatora bądź wystąpił w chociaż jednym meczu w klubie macierzystym w danym sezonie rozgrywkowym.
Aby dokonać transferu należy złożyć wniosek za pomocą aplikacji Extranet zgodnie z instrukcją – DOKONYWANIE TRANSFERÓW PRZEZ EXTRANET.

DODATKOWE INFORMACJE

a) płatności mogą być dokonywane gotówką w siedzibie Wielkopolskiego ZPN bądź przelewem na konto Wielkopolskiego ZPN, dostępne w zakładce kontaktowej;
b) bardzo ważne jest odpowiednie zatytułowanie przelewu tzn.: „nazwa klubu, informacja za co jest płatność, nazwisko zawodnika” np. „KS Poznań, uprawnienie zawodników, klasa B” lub „KS Poznań, transfer zawodnika Adam Nowak”;
c) za każdą płatność związaną z transferami i uprawnieniami Wielkopolski ZPN wystawia notę księgową;
d) transfery definitywne, czasowe oraz przejścia wolnych zawodników można dokonywać zdalnie poprzez przesłanie kompletu dokumentów na adres ewidencja@wielkopolskizpn.pl;
e) zdalna rejestracja przed kolejką ligową jest możliwa do czwartku do godziny 15:00. Nie ma gwarancji, że dokumenty złożone po tym terminie zostaną zaakceptowane przed weekendem.

Załączniki:

tabela – opłaty transferowe
umowa transferowa
deklaracja gry amatora
podanie o przyjęcie do Klubu
zwolnienie z Klubu
aneks do umowy skrócenie / wydłużenie
porozumienie ws. rozwiązania deklaracji gry amatora