OZPN

LICENCJA dla Klubów na nowy sezon i kolejny – dokumenty, komunikat.

Dokumenty licencyjne na sezon 2019/2020 i kolejne.

Komisja ds. Licencji Klubowych Wielkopolskiego ZPN udostępniła komplet dokumentów niezbędnych do przygotowania w procedurze licencyjnej na sezon 2019/20 i kolejne. Termin złożenia wszystkich materiałów w Związku wyznaczono na 15 maja (IV liga, Liga Międzyokręgowa i Klasa Okręgowa) oraz 31 maja (Kluby klasy “A”, kluby młodzieżowe).
Kluby klasy Międzyokręgowej, Klasy Okręgowej, klasy A i Kluby Młodzieżowe – komplet dokumentów prosimy przesyłać w formie elektronicznej (scan) na adres e-mail: biuro@ozpnleszno.pl  /w formie PDF/.
W porównaniu do lat poprzednich nie wprowadzono istotniejszych zmian. Podstawą do przygotowania dokumentów są wytyczne Komisji, na podstawie Przepisów Kluby ubiegające się o zgodę na udział w rozgrywkach muszą złożyć następujące dokumenty:
– formularze 10.1.1, 10.1.2, 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.3 a,10.2.4, 10.2.5:
– aktualną zgodę na korzystanie z obiektu piłkarskiego;
– aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub organu administracji – wyciąg winien zawierać skład osobowy władz klubu (wyciąg z datą po 1.01.2019 r.);
– wykaz zespołów zgłoszonych do rozgrywek młodzieżowych (dla klubów współpracujących z klubami młodzieżowymi w załączeniu wzór umowy współpracy).
W przypadku, gdy powyższe dokumenty utracą ważność, należy je zaktualizować przed złożeniem dokumentów. Ponadto kluby muszą wpłacić stosowną opłatę licencyjną, której wysokość zależna jest od klasy rozgrywkowe.
– IV Liga – 300 zł /wpłata na konto WZPN/
– pozostałe klasy rozgrywkowe seniorów – 200 zł /wpłata konto OZPN Leszno/
– kluby posiadające tylko drużyny młodzieżowe – 100 zł /wpłata na konto OZPN Leszno/
Wobec klubów, które nie złożą dokumentów w terminie wyciągane będą sankcje dyscyplinarne.
Wykaz dokumentów do wypełnienia i przesłania:
aktualne licencje kadry szkoleniowej
dowód wpłaty
Dokumenty – Informacja:
  • Tagi
Zobacz także