Wydział szkolenia

Informacja o sprawach regulaminowych – Trenerzy.

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Lesznie informuje, że w dn. 9 stycznia br. odbyło się spotkanie Przewodniczących Wydziałów: Szkolenia, Dyscypliny, Kolegium Sędziów, Gier i Ewidencji; dot. Regulaminu Rozgrywek Wielkopolskiego ZPN na sezon 2017/2018

Przedstawiamy informacje cz. I – Trenerzy!

1. Informacja o sprawach regulaminowych i konieczności posiadania licencjonowanego Trenera:

W związku z wymogami regulaminowymi o konieczności posiadania licencjonowanych trenerów piłki nożnej na wszystkich szczeblach rozgrywek prowadzonych przez OZPN Leszno informujemy, że od nowej rundy (marzec 2018) przed każdym spotkaniem ligowym trener każdej drużyny będzie szczegółowo weryfikowany przez sędziego zawodów. Sędzia parafką odznaczy fakt obecności i posiadania aktualnej licencji zgodnej z okazaną legitymacją trenera (plastikowa karta). W przypadku braku trenera lub braku ważnej licencji odnotuje ten fakt w protokole zawodów. Na podstawie adnotacji i weryfikacji oraz stwierdzenia braku trenera lub braku ważności licencji zostanie skierowany wniosek o ukaranie wg regulaminu:

Regulamin rozgrywek na sezon 2017/2018 punkt 4.§14

Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach musi być prowadzona przez szkoleniowca posiadającego ważną dla danej klasy rozgrywkowej licencję trenerską:

IV Liga UEFA A
Klasa Okręgowa UEFA B / PZPN A
Klasa A Grassroots C / UEFA C
Klasa B Grassroots D / UEFA C / PZPN B
Klasy młodzieżowe A1; A2; B1; B2; C1; C2 UEFA B / PZPN A
Klasy młodzieżowe D1; D2; E1; E2; F1; F2 Grassroots C / UEFA C
Uwaga: Jeżeli Trener, który pracował w Klubie od kilku lat to może prowadzić zespół z aktualnymi uprawnieniami.

2. Zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużenia, zawieszenia lub pozbawienia licencji uprawniających do prowadzenia zawodów III ligi oraz niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej określa Uchwałę nr IV/63 z dnia 20.04.2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce.

3. W przypadku naruszenia przez klub obowiązku prowadzenia zespołu przez szkoleniowca nieposiadającego ważnej licencji będą stosowane przez właściwy Wydział Dyscypliny kary dyscyplinarne:

A. w przypadku klubu IV lig:
I. pierwszy mecz-kara pieniężna 4000 zł
II. drugi mecz-kara pieniężna 6000 zł
III. trzeci i kolejne mecze – weryfikacja zawodów jako walkower /0: 3/ na niekorzyść tej drużyny;

B. w przypadku klubu klasy okręgowej, ligi wojewódzkiej juniorów starszych i młodszych, I i II
ligi kobiet I i II ligi Futsalu mężczyzn i kobiet:
pierwszy mecz- kara pieniężna 2000 zł
drugi mecz-kara pieniężna 3500zł
trzeci i kolejne mecze -weryfikacja zawodów jako walkower /0:3/ na niekorzyść tej drużyny;

C. w przypadku klubu klasy A i B zespoły młodzieżowe
I. pierwszy mecz-kara pieniężna 1000zł
II. drugi mecz-kara pieniężna 1500zł
III. trzeci i kolejne mecze – weryfikacja zawodów jako walkower /0:3/ na niekorzyść tej drużyny

4. Szkoleniowiec jest zobowiązany do osobistego okazania sędziemu ważnej licencji trenerskiej, której numer i datę ważności sędzia osobiście wpisuje do protokołu zawodów(obok stawia swój podpis) a jeśli jest już wpisany to obok stawia swój podpis. Od tego wymogu nie będzie już odwrotu i sprawę prosimy potraktować jako bardzo ważną. Chcąc pomóc klubom w poszukiwaniu trenerów, a także trenerom w poszukiwaniu klubów na stronie ozpnleszno.pl utworzona zostanie specjalna zakładka z tym związana. Każdy klub będzie mógł zobaczyć dostępnych i chętnych do pracy trenerów, a każdy trener będzie widział jaki klub poszukuje szkoleniowców i do jakiej drużyny.

Jak zostać trenerem piłki nożnej? O wszystkim można poczytać na portalu PZPN – https://www.laczynaspilka.pl/trenerzy/ksztalcenie-trenerow/jak-zostac-trenerem . Wystarczy stworzyć swój profil na pzpn24.pzpn.pl i ścieżka trenerska dla każdego stanie otworem. Tam znajdziecie wszystko. Kiedy i kto może przystąpić do kursu, od czego zacząć, kiedy i gdzie ruszają kursy trenerskie. Warto kliknąć i nie trzeba nigdzie dzwonić. Na tym portalu też sprawdzicie każdego trenera w Polsce, czy ma licencję, jaką tą licencję ma i do kiedy ona ma ważność.

Wszelkie tematy, sprawy, informacje dot. spraw Trenerów, będzie można omówić na spotkaniu przed rundą wiosenną 2018. /szczegóły wkrótce/.

Przewodniczący
Wydziału Szkolenia OZPN Leszno
Dawid Dominiczak

  • Tagi
Zobacz także