OZPN

Komunikat OZPN Leszno – dot. opłat

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Lesznie informuje, że należy dokonać wpłaty
120,00 /sto dwadzieścia złotych/ na konto OZPN Leszno
( Santander Bank Polska S.A. nr 31 1090 1245 0000 0000 2404 4545 ),
w formie składki członkowskiej na cały rok 2020, decyzją Zarządu tut. Związku, zgodnie z omawianym tematem, na zebraniu organizacyjnym, które odbyło się w dniu 28.02.br. w Wieleniu.

Zarząd OZPN Leszno

  • Tagi
Zobacz także