OZPN

Informacja dotycząca licencji.( IV LIGA)

Wszyscy sędziowie przystępujący do egzaminów zobligowani są do:

Opłacenia licencji sędziowskich na sezon 2013/2014 na konto bankowe Wlkp. ZPN:

PKO BP I/O Poznań nr 95 1020 4027 0000 1202 0031 4260

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej

60-320 Poznań, ul.Bułgarska 17

w tytule: “imię i nazwisko – licencja sędziowska”

 

oraz posiadać podczas egzaminów:

 

1.Zaświadzczenie lekarskie o stanie zdrowie na sezon 2013/2014 (nie dotyczy sędziów strefy poznańskiej, których badania są w biurze KS Wlkp. ZPN, na egzaminach będą honorowane badania wystawione na początku 2013 roku)

2.Wniosek o wydanie licencji sędziowskiej na sezon 2013/2014 wniosek_o_wydanie_licencji (2)

3.Dokument potwierdzający wpłatę licencyjną

4.Kopię polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z wykonywaniem obowiązków sędziego piłki nożnej (istnieje możliwość przystapienia do ubezpieczenia grupowego sędziów – oferta oraz więcej szczegółów ukaże się na stronie internetowej KS Wlkp. ZPN do końca tygodnia)

 

Sędziowie, którzy nie będą posiadali w/w dokumentów NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZENI DO EGZAMINÓW.

Dokumenty będą przyjmowane przed rozpoczęciem egzaminów, w związku z tym proszę przybyć ok. 30 minut przed startem testu teoretycznego.

 

ze sportowym pozdrowieniem

Biuro Kolegium Sędziów Wlkp. ZPN

  • Tagi
Zobacz także