Zarząd OZPN

Zarząd 2012-2016 

Prezes
 
Andrzej Tomkowiak
Członkowie Zarządu
Jacek Hajduk
Jan Nowacki
Leszek Jagodzik
Piotr Walkowiak
Tadeusz Błochowiak
Tadeusz Dubisz
Dawid Dominiczak
Tomasz Brink
Alfred Kołodziej
Marcin Depkowski
Arkadiusz Krzyżostaniak
Krzysztof Piasek

Zarząd 2008-2012 

Prezes
 
Andrzej Tomkowiak
Członkowie Zarządu
Tadeusz Błochowiak
Tadeusz Dubisz
Mariusz Homski
Mieczysław Jędrzychowski
Mieczysław Klupczyński
Alfred Kołodziej
Wiesław Kubiak
Arkadiusz Krzyżostaniak
Mieczysław Orlikowski
Krzysztof Piasek