Wydział Gier i Ewidencji

Komunikat WGiE

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Lesznie informuje, że w dn. 9 stycznia br. odbyło się spotkanie Przewodniczących Wydziałów: Szkolenia, Dyscypliny, Kolegium Sędziów, Gier i Ewidencji; dot. Regulaminu Rozgrywek Wielkopolskiego ZPN na sezon 2017/2018

Przedstawiamy informacje cz. III – Przełożenie spotkań!

Wyciąg z Regulaminu Rozgrywek.

VI. Zasady Rozgrywek

§ 21
1. Klub będący gospodarzem zawodów ma prawo nie później niż na 14 dni przed wcześniej wyznaczonym terminem wnioskować za pomocą systemu Extranet do Wydziału Gier Ewidencji o zmianę daty zawodów bez zgody przeciwnika. Zmiana ta może dotyczyć tylko tego samego terminu rozgrywkowego. Wydział Gier i Ewidencji dokonuje zmiany terminu, który będzie generowany automatycznie z systemu Extranet na konto administratorów zainteresowanych klubów. Decyzja ta nie podlega zaskarżeniu.

2. Terminy zawodów mogą być zmienione na prośbę jednego z klubów, wniesioną do Wydziału Gier i Ewidencji za pomocą systemu Extranet. Klub zwracający się o zmianę terminu, wskazuje przyczynę, proponuje nowy termin i godzinę rozegrania zawodów. Po uzyskaniu akceptacji przeciwnika, Wydział Gier i Ewidencji dokonuje zamiany terminu. W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem klub wnioskujący zobowiązany jest do wniesienia na konto właściwego organu prowadzącego rozgrywki opłaty w wysokości:

A. IV Liga i Klasa Okręgowa 200 zł

B. Klasa A 150 zł

C. Klasa B 120 zł

D. I LWJ A1-A2; B1-B2 150 zł

E. Juniorzy A1-A2; B1-B2 120 zł

F. Klasy młodsze 100 zł

 

3. Zmieniony termin nie może przypadać w żadnym przypadku po zakończeniu rozgrywek lub wyznaczonych już terminach obligatoryjnych.

4. W uzasadnionych wypadkach Wydział Gier i Ewidencji może dokonać zmiany terminu z urzędu, ogłosić zakaz gry lub uznać mecz za nieodbyty bez przyznania punktów. Decyzja ta nie podlega zaskarżeniu.

5. Powołanie do reprezentacji Związku Piłki Nożnej, a także na zgrupowanie szkoleniowe więcej niż trzech zawodników jednego klubu stanowi podstawę do przełożenia zawodów na inny wyznaczony przez właściwy organ prowadzący rozgrywki termin, na wniosek zainteresowanego klubu lub Wydziału Szkolenia z zachowaniem 14 dniowego wyprzedzenia terminu określonego terminarzem rozgrywek.

Uwaga: Sprawa przełożenia meczu – droga e-mail lub fax do tut. Związku /pismo plus opłata zgodnie z Regulaminem/

Uwaga:
– zmiana terminu meczu /poniżej 14 dni/, nie jest gwarancją obsady sędziowskiej; /szczególnie na 2-3 dni do meczu/.

 

Wszelkie tematy, sprawy, informacje dot. przełożenia spotkań, będzie można omówić na spotkaniu przed rundą wiosenną 2018. /szczegóły wkrótce/.

Biuro OZPN Leszno

Wydział Gier i Ewidencji, Kolegium Sędziów
Ryszard Szpurka
Okręgowy Związek Piłki Nożnej
w Lesznie

  • Tagi
Zobacz także